ВХОД Б – ЗАВЪРШЕН ПЪРВИ ЕТАЖ С ГАРАЖИ

ВХОД Б – ЗАВЪРШЕН ПЪРВИ ЕТАЖ С ГАРАЖИ

Емострой ЕООД завърши първи етаж с гаражи.

Започва изграждане на първи жилищен етаж на сграда „Рай 3“ – вход Б.

Възползвайте се от промоцията в началото на строежа – 450€ за кв.м.