изградена е първа подложна плоча на вход б

изградена е първа подложна плоча на вход б

Завърши първи етап от изграждането на новостроящия се вход Б. Емострой ЕООД започва строежа на гаражните клетки.

 

Вижте повече за ново строителство Севлиево.